Enquête verantwoord consumeren 2019

4 september 2019In Algemeen, Cijfers, Opiniepeilingen

Het Trade for Development Centre van Enabel volgt de evoluties van fair trade en duurzame handel. Om een beeld te kunnen schetsen van hoe Belgen denken en staan tegenover verantwoord consumeren liet TDC een enquête uitvoeren door iVOX (juli-augustus 2019).

De enquête probeert de kennis, attitudes, percepties en het aankoopgedrag van de Belgische bevolking in beeld te brengen inzake vijf productcategorieën:

 • Fair trade producten (producten uit eerlijke handel)
 • Ecologische producten
 • Ethische producten
 • Biologische producten
 • Lokale producten

De studie wil de verschillen en overeenkomsten onderzoeken en op zoek gaan naar mogelijke synergieën. Daarnaast is het de bedoeling om aanbevelingen te formuleren om de Belgische bevolking te sensibiliseren en te stimuleren tot verantwoord consumeren.

Enkele key findings

 • Verantwoord consumeren wordt vooral geassocieerd met het kopen van seizoensgebonden producten en lokale producten enerzijds en met hergebruik en het verminderen van verpakking en afval anderzijds. De link met ecologische producten en fair trade producten en vooral met biologische en ethische producten wordt minder gelegd dan met lokale producten uit de korte keten.
 • Meer verantwoorde consumptie is volgens 2 op de 3 Belgen nodig, wat wijst op een collectief draagvlak en bewustzijn. Minder dan de helft is ervan overtuigd dat het individuele aankoopgedrag een echte impact heeft. 1 op de 3 van de Belgen vindt dat de verantwoordelijkheid in de eerste plaats bij de consument ligt, maar er wordt ook verwezen naar zowel de overheid als de producenten en distributeurs.
 • Lokale producten hebben een beter imago dan andere producttypes, vooral dankzij de prijs-kwaliteitverhouding, geloofwaardigheid en veronderstelde impact. Op die drie vlakken hebben biologische producten het meest de perceptie tegen, hoewel ze het best scoren op het vlak van gezondheid en gevarieerd aanbod.
 • Belgen geven aan het vaakst lokale producten te kopen, gevolgd door biologische en ecologische producten, en vervolgens fair trade en ethische producten. De tevredenheid over lokale producten is ook groter dan bij alle andere productcategorieën. Jongeren zeggen vaker ecologische producten te kopen, ouderen vaker lokale producten en eerlijke producten.

Enkele kerncijfers

 • 70% van de Belgen stelt dat lokale producten kopen goed is voor het milieu, wat hoger is dan voor ecologische (62%) en biologische (52%) producten; voor fair trade producten is dat 25%, voor ethische producten 36%.
 • Een minderheid van de Belgen (37%) geeft aan bij aankopen rekening te houden met de omstandigheden waarin producten worden gemaakt. 6 op de 10 Belgen (59%) bevestigen wel dat ze meer dan vroeger bewust zijn van de omstandigheden waarin sommige producten worden gemaakt.
 • Net niet de helft van de Belgen (49%) zegt het belangrijk te vinden fair trade producten te kunnen kopen, met een significant verschil tussen de -35jarigen (46%) en de 55-plussers (54%).
Samenvatting met meer key findings, kerncijfers en aanbevelingenHet volledige raport