Oxfam Wereldwinkels – Omruilactie

In Anzegem zullen de medewerkers van de Wereldwinkel met een stand aanwezig zijn op de vrijdagmarkt in Vichte op 6 en 13 oktober van 9u tot 12u. Iedereen kan daar genieten van een gratis potje koffie en een stukje chocolade. Wie inspiratie heeft, kan daar met ons toosten met een eigen leuk toostwoord, liefst in de eigen streektaal!

Op zaterdag 14 oktober kan iedereen een lege wikkel van om het even welke chocolade inruilen voor een tablet Wereldwinkelchocolade van 180 gram (1 tablet per gezin)!

Info :