Actie voor Fair fashion

18 november 2021In Fashion & textiel, Interview

Voor de Week van de Fair Trade organiseerde de sociale campus van de Hogeschool Henegouwen in Bergen een modeshow. Het doel was om de eerlijke mode of ‘fair fashion’ een podium te geven en de wantoestanden van de ‘fast fashion’ aan te klagen. Het was een zinvolle actie, want zo kregen jongeren de kans hun krachten te bundelen en samen actie te ondernemen …

“Wij zijn degenen die er niet bij horen

Wij zijn degenen die het laatst worden gekozen

Wij zijn degenen met de doffe huid, de holle ogen

Wij zijn degenen met het bleke gezicht en de grauwe teint

Wij zijn degenen die met de dag vervagen.”

Op de tonen van dit lied van de Franse groep Fauve, bewegen drie jonge gelegenheidsmodellen zich door de middengang van de refter van de afdeling Sociale Wetenschappen van de Hogeschool Henegouwen. Ze worden toegejuicht door een publiek van voornamelijk bachelors Maatschappelijk Werk en Maatschappelijke Advisering. Dan krijgen zij gezelschap van studiegenoten die een bord dragen. Daarop worden de gevolgen van ‘fast fashion’ voor het milieu, de economie, de gezondheid en de maatschappij aan de kaak gesteld. De jongeren geven hun medestudenten tekst en uitleg bij de outfits die ze hebben gemaakt. Ook geven ze duiding bij de slogans en cijfers die ze toonden. Op de klanken van ‘Victime de la mode’ (een ander bekend Frans lied), maken ze daarna plaats voor een nieuwe groep.

EEN EDUCATIEF CAFÉ

In totaal betreden op de ochtend van 14 oktober 2021 een dertigtal studenten de catwalk. Allemaal illustreren ze op hun manier de uitwassen van de ‘fast fashion’: vervuiling, slavernij, ziekte, enz. Deze kleurrijke en inventieve modeshow is het hoogtepunt van de verschillende sensibiliseringsactiviteiten over eerlijke mode en, in brede zin, over eerlijke handel. De activiteiten worden geleid door Julie Lenaerts en Marie Hespel. De eerste is docent Management en Economie, de tweede doceert Rechten, allebei aan de Hogeschool Henegouwen.

“De modeshow vindt plaats tijdens het educatief café dat wij vanochtend in de refter organiseren in het kader van de Week van de Fair Trade”, zeggen de docenten. “We serveerden een ontbijt aan de studenten van de afdelingen Sociale Wetenschappen en Wetenschap en Technologie. Dat bestond uit lokale vruchtensappen, warme fairtradedranken en donuts gebakken door leerlingen die een stage volgen in een bedrijf. Het is een unieke kans om samen na te denken over de manier waarop we consumeren. In samenwerking met de Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs hebben we ook waterflessen uitgedeeld aan eerstejaarsstudenten. Zo hopen we hen bewust te maken van duurzame ontwikkeling. Maar in feite voelen de meeste jongeren zich al betrokken bij deze ethische en milieugerelateerde problemen. Het zijn eerder de al wat oudere mensen die moeite hebben met de overgang naar een eerlijkere wereld.”

EEN RODE DRAAD

Sommige leerlingen ontspannen zich bij een spelletje kicker. Tegelijk zijn anderen druk in de weer met stoffen, scharen, linten, veiligheidsspelden en ander naaigerief terwijl de laatste hand wordt gelegd aan de kostuums. “Door deze modeshow voor te bereiden, is onze kijk op de dingen veranderd”, klinkt het bij Gregory, Malika en Siwar. “Door de verschillende workshops zagen we in dat zelfs merken met een milieuvriendelijk imago, vervuilers zijn. We hebben ook gekeken naar mogelijke oplossingen. Koop alleen als het echt nodig is, repareer je kleren en ga naar tweedehandswinkels. Kies voor producten die transparant zijn over waar en hoe ze worden gemaakt, en die een eerlijk loon voor de arbeiders garanderen.” Al deze informatie is niet altijd gemakkelijk te vinden bij het winkelen. “Ik kijk naar de labels, maar ik weet niet altijd wat erachter zit,” zegt een van de deelneemsters aan de modeshow.

 

Zoals de docenten aangeven, zullen de thema’s die hier aan bod komen als rode draad dienen ter illustratie van de cursussen Rechten en Economie in de loop van het jaar. “Zo kunnen we de leerlingen uitdagen en sneller vertrouwd maken met een reeks onderwerpen. Denk aan de collaboratieve economie, het vervoer, de massaconsumptie, de overproductie, de mensenrechten en de rechten van het kind, enz.”, aldus Julie Lenaerts en Marie Hespel. “Wij zullen leren dat wij rechten en plichten hebben en dat wij actie kunnen ondernemen via de keuzes die wij maken als consument. Ons doel is bewustmaking zonder met de vinger te wijzen. Via ons ludieke project kwam in feite veel verschillende leerstof aan bod. Zo hebben de jongeren gebrainstormd, een gemeenschappelijke woordenlijst opgesteld, problemen opgelost en kostuums gemaakt. Voorts hebben ze ook presentaties gemaakt, debatten gehouden, slogans verzonnen en collectieve intelligentie geproduceerd. En bovenal hebben ze samen sterke emoties beleefd. Door de coronacrisis zijn sommigen in de war geraakt en angstig geworden. Nu hebben ze een zinvol initiatief kunnen delen dat hen verbindt. Daar kunnen ze zich aan optrekken.”

Allison Lefevre