Fair Trade certificeringen

4 augustus 2019In Algemeen, Artikels

Het aantal fairtradekeurmerken is de laatste jaren toegenomen, het gevolg van verschillende realiteiten op het terrein. Een overzicht.

Fairtrade logo

Fairtrade

Fairtrade is het meest bekende label voor eerlijke handel. Fairtrade Belgium verkoopt zelf geen producten maar verleent zijn keurmerk aan meer dan 1600 producten op de Belgische markt.
De Fairtradecertificering wordt toegekend aan producten die voldoen aan de internationale criteria van Fairtrade International rond productieomstandigheden en prijzen. Om de naleving ervan te kunnen garanderen worden controles uitgevoerd op de hele keten, van producent tot consument.

WFTO logo

Het garantiesysteem van WFTO

In 2011 besloten de leden van de World Fair Trade Organization (WFTO) een nieuw fairtradegarantiesysteem te ontwikkelen om de praktijken in de aanvoerketen te verbeteren en tegemoet te komen aan de steeds groeiende vraag naar een meer betrouwbaar herkenningssysteem van fair trade op de internationale markt.

Het WFTO-garantiesysteem heeft vijf belangrijke componenten: een toelatingsprocedure voor nieuw lidmaatschap, een zelfbeoordelingsverslag, een controle audit, een bezoek aan gelijkaardige organisaties en de Fair Trade Accountability Watch (FTAW). De FTAW is een participatief toezichtmechanisme waarbij het publiek zelf problemen kan melden met betrekking tot de naleving van de fairtradeprincipes door ledenorganisaties. Leden die geslaagd zijn voor het GS-proces, bereiken de status van de ‘Gegarandeerde Fair Trade Organisatie’ en mogen het WFTO-Label op hun producten plaatsen.

SPP logo

Het label van de kleine producenten

Het ‘symbool van de kleine producenten’ werd officieel gelanceerd in november 2010 in Honduras. Volgens de Nationale Coördinatie van Fair Trade in Peru (NCLA), ontstond het initiatief als reactie op Fairtrade International dat zijn Fairtradelabel niet meer uitsluitend voorbehield voor kleine producenten: FLO, de internationale organisatie die eerlijke handel wereldwijd certificeert, laat de invoer van grote commerciële bedrijven toe ten koste van kleine producenten.“

Het label heeft een uitgebreide set van criteria met betrekking tot de productie, het organisatorische aspect, het management, milieuaspecten, het beheer van de relaties tussen organisaties van producenten en van afnemers…

Fair for Life logo

Fair for Life

Het certificeringsprogramma Fair for Life werd in 2006 in Zwitserland opgericht door Bio-Foundation en IMO (Institute for Marketecology) met als bedoeling alle producenten en actoren uit de eerlijke handel – ook zij die niet aan de voorwaarden van Fairtrade International voldoen – een onafhankelijke certificering te bezorgen die de naleving garandeert van criteria als het afwijzen van dwang- en kinderarbeid, de vrijheid van vereniging, veilige en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, enz.
Fair For Life is een fairtradelabel voor alle producten, in alle landen en voor alle productieketens. Het combineert de criteria van de biologische landbouw en eerlijke handel.

Fairwild logo

Fairwild

De groeiende vraag naar natuurproducten in de voedings-, cosmetica-, wellness en medicinale sector brengt enorme ecologische en sociale uitdagingen met zich mee: de hoge druk op potentieel kwetsbare planten kan lokale ecosystemen in gevaar brengen en de plukkers/verzamelaars, die meestal tot de armste sociale groepen behoren, in hun levensonderhoud bedreigen.
De FairWild norm verzekert de consument ervan dat de producten op een sociaal en ecologisch verantwoorde manier verkregen en geproduceerd zijn.